ADMITERE MASTER 2018

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în Iulie și Septembrie .
Facultățile organizează o primă sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat în perioada 02-13 Iulie, după susținerea examenului de diplomă de licență.
Înscrierea se face în intervalul 02-11 Iulie, între orele 9:00-15:00, iar concursul are loc in perioada 12-13 Iulie.
A doua perioadă a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat este 27 August – 14 Septembrie.
Înscrirea se face în intervalul 27 August – 12 Septembrie, între orele 9:00-15:00, iar concursul are loc în intervalul 13-14 Septembrie.
În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 17.09.2018 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage respingerea înmatriculării candidatului admis la facultatea respectivă.
Cuantumul taxei de înscriere a fost stabilit de către Senatul UPB după cum urmează:

 • 50 RON pentru candidații înscriși la concursul de admitere de masterat din sesiunea 2 – 11 Iulie
 • 100 RON pentru candidații înscriși la concursul de admitere de masterat din sesiunea 27 August – 14 Septembrie

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
 • Dosar plic
 • Două fotografii, realizate recent (color, format 3x4cm)
 • Diploma de bacalaureat, în original
 • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original
 • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
 • Certificat de naştere – original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se înapoiază imediat posesorului)
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se înapoiază imediat posesorului)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere
 • Copie Carte de Identitate

DETALII AICI.